Tuesday, February 10, 2009

Ikalimang Bahagi ng Ikalawang Serye (II: 5, 2009 Mayo)

Damang-dama ng nakararami ang library poverty na mayroon sa Pilipinas- mula sa badyet, kawalan ng bisibilidad sa World Wide Web o e-gap hanggang sa kakontian ng mga kawani sa laybrari. Banggitin na rin dito ang pag-uugali at uri ng pakikisalamuha sa kapwa manggagawa kung nasa bingit ng desisyon o gitna ng talakayan. Kitang-kita ang di-nakalulusog na kompetisyon lahok ay impluwensiya, pulitika at byuryukrasya.

Ilan sa mga popular na karanasan na kung saan mapagmamasdan at mapapakinggan ang di nararapat mula sa tinatawag na mga propesyunal ng laybrari, pampubliko o pribadong tanggapan man: may akreditasyong nagaganap, tuwing may staff meetings, book week celebration, book fair, promosyon, official business, affiliations, sabskripsyon at marami pang iba.

Hindi nga iyan makadalo sa isang pagpupulong sa labas dahil mayroon siyang pinahiyang mag-aaral dito sa laybrari at ito ay nakarating na sa administrasyon. Hinihintay na nga naming mapalitan na siya dahil tuwing bibili siya ng libro ay may komisyon siyang natatanggap. Head pa naman namin siya at di magandang halimbawa sa lahat. Sinasagot na nga namin iyan ng pabalang kasi ba naman kabastos-bastos naman siya. Nakakapagod na! Walang kwentang tagapanguna! (Laybraryan Mula sa Isang Pribadong Mababang Paaralan)

Kapag nakita ko itong libro, anong gagawin ko sa iyo? Isasampal ko sa pagmumukha mo! (Isang Dekano Mula sa isang Pampublikong Pamantasan)

Kumikita kasi sila sa bawat bidding na mayroon. (Hepe ng Isang Pampublikong Laybrari)

Anong ibig mong sabihin? Pagbabantayin mo ako at magsasaway ng mga estudyante sa Museo! Sa estado kong ito bilang direktora ay di na yata nararapat ito. Di ko magagawa ang sinasabi mo. Naging prinsipal na ako at sa bahay ay marami akong katulong at pwede kong utusan ang asawa ko kung mayroon akong naisin ipagawa sa kanya. (LS Intern ng Silid-aklatan)

Nagkamali nga ako kung bakit hinayaan kong maimpluwensiyahan ng dalawa sa desisyon kong i-promote siya. Madalas siyang liban at huli kung pumasok sa kanyang laybrari. Nahihiya ako sa iyo! (Ehekutibo Opiser ng pampublikong bangko)

Hindi mo dapat sinusundo ang anak niya sa oras ng trabaho. Laybrayan ka, propesyunal at bawal iyan bilang empleyado ng gobyerno. Di kasama sa iyong job description ang pagiging yaya at tagahugas ng mga basong pinaggamitan nila. (Opiser ng Isang Asosasyon)

May tatlong personalidad sa kasaysayan ang maaring tularan ng lahat upang maging kalusog-lusog di lamang sa pangangatawan bagkus pati sa kaluluwa at kaisipan ang bawat isa kung nasasangkot o nakararanas ng ilan tulad sa mga nabanggit. Basahin ang To Be Gentle Librarians at tuklasin ang mga inihayag na mga mantra na maaring gamitin mula Lunes hanggang Linggo para sa pang-araw-araw na kahinahunang kinakailangan ng mga propesyunal na kawani ng laybrari.

No comments: