Tuesday, January 27, 2009

Ikatlong Bahagi ng Ikalawang Serye (II: 3, 2009 Marso 15)

Nakahanda ang laybraryan di lamang dahil may kaalaman siya sa mga elektronikong pagmumulan o tradisyunal na panggagalingan kundi isa rin siyang espesyalista na may kakayahang mapasigla ang sinuman baluti ang isang palaruan ng impormasyon o bilang isang aykon at Wonder Laybraryan ng Information Literacy na siyang inaasahang kaaway ng mga bandido at namimirata at pinakaiibig ang copyright law ng bansa: Super Librando, Isang Filipino, Wonder Man ng Silid-aklatan at Nang Ating Gobyerno! Hinihimok nito ang laybraryan gamit ang laybrari na makapaglagak ng ekselenteng serbisyo at makakabuo ng katagumpayan sa larangan ng paglilingkod.

Hinahangaan siya bilang sayber-kanselor ng laybrari di lamang sa kanyang angking taglay sa teknolohiya bagkus maging sa uri ng kanyang pakikisalamuha dahil sa ang istilo ng kanyang komunikasyon sa laybrari ay bukas at hindi kailanman nakikipagtaguan, pinid o may tabing dahil ang kanyang bahay-gagamga ay hayag, otentiko ang pakikipag-ugnayan at ganap bilang modereytor ng isang komunidad.

Si Librando, tulad ng mga superkids sa kasalukuyang panahon ay may pambihirang literasiya sa impromasayon. Nililingon, di lamang sa kanyang higit sa ordinaryong kasanayan sa paggamit ng teknolohiya kundi dahil na rin sa kanyang kapansin-pansin, propesyunal at superb na interpersonal na katangian kaugnayan ang mga kliyente. Napapangiti nito ang marami baon ang isang positibo at pangmatagalang alaala o karanasan dulot ni Super Librando.. Ngunit ano ang kanyang itsura? May maskara ba siyang suot-suot? Makapangyarihan? Nakakapa? Lumilipad!

Inaasahang siya ay hahanapin di lamang ng mga bata kundi matatagpuan ng lahat ang pagkabili niya ng isang tumpak na lugar o karapatang magmay-ari sa Ikalawang Buhay o Second Life upang doon din ay maipamalas ang angking kagalingan. Ito ay isang hamon tungo sa kamangha-manghang pakikipagsapalaran ni Librando sa virtuwal na daigdig bilang isang Avatar - kaisa o instrumento ng mga indibiduwal na gusting-gusto ang biswal na teknolohiya, bilis ng takbo, eksena at kalantaran ng kaalaman bilang tugon sa anumang katanungan.

Si Librando, isang Super Laybraryan ng kasalukuyang panahon, ay bahagi ng bawat nilalang na ang hanap ay impormasyon, hatid ay gabay sa pananaliksik ng bawat kabataan, mag-aaral man o hindi.

No comments: